Wysyłamy CO02 neutralnie z DHL GOGREEN

Jest w naszych rękach

Razem mamy szansę zrobić coś przeciwko globalnym zmianom klimatycznym i pozostawić zdrowe środowisko dla przyszłych pokoleń.

Neutralna klimatycznie wysyłka paczek we współpracy z DHL

GOGREEN to nowa usługa DHL dla neutralnego pod względem emisji CO2 transportu Twoich przesyłek - jedna z pierwszych na świecie.
W ramach inicjatywy GOGREEN emisje CO2 wynikające z transportu są określane przy użyciu certyfikowanej procedury (ISO 14064). Zgodnie z celami i specyfikacjami Protokołu z Kioto emisje te są kompensowane przez projekty ochrony klimatu wspierane przez DHL.

 

Nasz aktywny wkład w ochronę środowiska

My jak Scooter Center GmbH postrzega nas jako firmę zaangażowaną w ochronę środowiska poprzez odpowiedzialne działanie. Dlatego aktywnie przyczyniamy się do ochrony klimatu, na przykład poprzez neutralną dla klimatu wysyłkę produktów DHL. Oczywiście dodatkowe koszty pobierane przez DHL ponosi Scooter Center GmbH.

DHL GoGreen

 

Ochrona klimatu GOGREEN w praktyce

Dzięki środkom przekazanym przez GOGREEN DHL realizuje działania, dzięki którym ilość emitowanego podczas transportu CO2 jest oszczędzana lub usuwana z atmosfery. DHL zwraca uwagę na zrównoważony zestaw inicjatyw pod względem położenia geograficznego i rodzaju finansowanych projektów, takich jak:

  •  Ponowne zalesianie amazońskiego lasu deszczowego przez Fundację Amazońskiego Lasu Deszczowego
  •  Konwersja floty DHL na pojazdy niskoemisyjne lub zeroemisyjne
  •  Stosowanie ekologicznych paliw, takich jak biodiesel lub olej roślinny
  •  Wykorzystanie energii słonecznej w nowych obiektach DHL
  •  Inicjatywy środowiskowe realizowane przez DHL na całym świecie

Więcej informacji o projekcie DHL GOGREEN: www.dhl.de/go-green